Română      Русскии      English

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

 
Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare generală
Centrul de intervenție precoce ”Voinicel”

Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel” este o organizaţie obştească, non profit, non guvernamentală, apolitică, constituită prin liberă manifestare a voinţei persoanelor asociate, care are Misiunea de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copilului și îmbunătățirea calității vieții familiei prin furnizarea serviciilor de Intervenție Timpurie în Copilărie de calitate.

Obiectivele organizaţiei

 • Oferirea serviciilor de bune practici de Intervenție Timpurie în copilărie pentru copilul cu tulburări de dezvoltare și risc sporit cu vârsta 0-3 ani și familiei
 • Participarea activă la dezvoltarea sistemului de Stat de Intervenție Timpurie în copilărie prin activități de formare profesională a specialiștilor și schimb de experiență
 • Sporirea nivelului de sensibilizare a societății pentru facilitarea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi, promovarea educației inclusive, lichidarea discriminării și schimbarea pozitivă a atitudinilor.
 • Promovarea drepturilor copilului cu dizabilităţi
 • Prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor cu necesități speciale

Direcţiile strategice ale organizaţiei

Activitatea Centrului Voinicel  este axată pe 3 direcții strategice, fiecare dintre acestea fiind dezvoltată în 3 programe separate:

 1. Programul  „Intervenția Timpurie în Copilărie”,
 2. Programul „Dezvoltarea sistemului de ITC la nivel național”,
 3. Programul „Consolidare și dezvoltare organizațională”.

 Realizările organizaţiei până la moment

 • Anual Centru oferă circa 1500 consultații pentru familiile cu copiii de 0-3 ani cu tulburări de dezvoltare sau risc sporit de pe întreg teritoriul republicii
 • În jur de 200 de familii anual beneficiază de programe de Intervenție Timpurie sistematice, care includ servicii consultative în echipa transdisciplinară, evaluarea dezvoltării copilului, evaluarea familiei, sesiuni individuale și de grup de abilitare
 • Experții Centrului au participat activ la elaborarea Cadrului legal pentru implementarea Serviciul de ITC la nivel național, în premieră a fost obținută finanțarea serviciilor prestate de către Stat.
 • Au fost publicate 13 ghiduri dedicate copilului cu dizabilități și ITC, inclusiv un Suport de curs în ITC (2000 ex), majoritatea au fost distribuite medicilor de familie,  pediatrilor și profesioniștilor din centrele de abilitarea a copiilor cu nevoi speciale din Republică.
 • Centrul este partenerul MSMPS în dezvoltarea serviciilor de ITC la nivel național. În cadrul proiectelor implementate, Centrul a constituit unica bază de formare a specialiștilor din republică în domeniul ITC: echipe interdisciplinare din 21 de raioane au beneficiat de Cursul de inițiere în ITC; la etapa a doua specialiștii își aprofundează cunoștințele în metode de evaluare a dezvoltării copilului și metode de abilitare în ITC, participând la cursuri teoretico-practice unu la unu cu experții din Centrul „Voinicel. Un alt ciclu de instruiri (17 training-uri) a fost realizat, cu tematica „Diagnosticul timpuriu a tulburărilor de dezvoltare în copilărie”, inclusiv a tulburării de spectru autist, în care au fost implicați circa 540 de specialiști din asistență medicală primară din toate AMT-urile municipale și 10 raioane ale republicii. Numeroase vizite de supervizie în raioanele țării, realizate sistematic de către echipa „Voinicel”, contribuie la adaptarea serviciilor medico-sociale existente pentru organizarea sistemului ITC.
 • Experții Centrului au fost invitați în Romania, Bistrița Năsăud, unde au instruit specialiști din diferite domenii, contribuind la dezvoltarea unui Centru de ITC, bazat pe modelul „Voinicel”.
 • În premieră în republică, experții Centrului au inițiat cercetări științifice în domeniul ITC, rezultatele cercetărilor au fost implementate în practică și au contribuit la îmbunătățirea calității serviciilor prestate (studiul de doctorat a dui Ivan Puiu – „Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova”, 2008; Studiul calității vieții familiei, prin implementarea unui instrument standardizat - Family Quality of Life Scale (FQOL Scale), Ala   Cojocaru, 2016-2018; Evaluarea mediului de dezvoltare casnic al copilului (implementarea instrumentului standardizat The Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) Inventory for  Infant/Toddler (0-3 years), Breabin Silvia, Dabija Patricia, 2016-2018; Studiul interacțiunii părinților cu copiii - impactul pentru dezvoltarea copilului prin implementarea unui instrument standardizat - The Parenting Interactions with Children Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO), Mariana Jalbă, 2016-2018; Studiul inițial a utilității clinice a instrumentului de diagnostic a Tulburării de Spectru Autist - Initial Study of the clinical utility of the Toddler Module of ADOS-2, Marina Calac, 2016-2018; Studiul de evaluare a impactului expunerii excesive la tehnologie asupra dezvoltării timpurii a copiilor, inițiat în iunie 2018, echipa de experți – Calac Marina, Puiu Ivan, Cojocaru Ala, Dabija Patricia, Jalbă Mariana.

Capacitatea organizaţiei

Instituția posedă un edificiu de peste 500 m2 adaptat pentru acordarea serviciilor de ITC, dar și pentru instruirii în acest domeniu (sală de conferințe modernă, înzestrată cu echipament de conferințe video). Un teren de joacă unic, adaptat pentru copii de vârstă mica și stimularea sensorială a acestora a fost amenajat în curtea Centrului.

Actualmente, echipa constă din 16 angajați, printre care 3 doctori în științe, 6 specialiști cu studii postuniversitare, 9 specialiști cu experiență didactică, 2 conferențiari universitari, o persoană încadrată în studii de doctorat la Universitatea din Oslo Akerskus Norvegia, facultatea Științe Medicale, elaborând studiul „Paralizia Cerebrală în Moldova – prevalența, subtipuri, severitatea și potențialii factori de risc” și studii de masterat în management la USMF „N. Testemițanu”.

Specialiștii Centrului sunt certificați și aplică instrumente de evaluare a dezvoltării copilului, aprobate la nivel internațional cum ar fi: Programul de Observaţie pentru Diagnosticul Autismului - 2, ADOS -2 (Autistic diagnostic observation schedule); Testul de evaluare pediatrică a dizabilităţii (Pediatric Evaluation of Disability Inventory, PEDI-CAT); Testul de evaluare a funcției motorii crosiere GMFM-88, GMFM-66 (Gross Motor Function Measure); Scalele de evaluare a limbajului la preșcolari (Preschool Language Scales, Fifth Edition, PLS™-5) și al.

Centrul are acces la baza de date științifice medicale HINARI (OMS), la baza de date mondiale în boli genetice rare LONDON Medical databases, cu componenta Face2Gene (instrument de facilitare a diagnosticului maladiilor genetice rare), precum și o bibliotecă unică, bogată, în domeniul dezvoltării copilului, ITC și sferelor conexe.

La fel, există o bibliotecă disponibilă pentru beneficiari cu conexiune la INTERNET.


Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare generală

14.03.2019
PRIMUL CURRICULUM în Intervenția Timpurie în Copilărie în MOLDOVA
07.03.2019
Doar împreună mișcăm lucrurile din loc
21.02.2019
Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”

Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te